HSBC

NÁRODNÍ KOLO High School Business Challenge

O víkendu 28. a 29. 5. se uskutečnilo národní kolo námi pořádané soutěže High School Business Challenge.

I tentokrát všechny zúčastněné týmy bojovaly ze všech sil, vítězem však může být jen jeden!
Děkujeme tedy všem účastníkům a blahopřejeme týmu Tripple Threat k postupu na mezinárodní finále do Varšavy.

Součástí tohoto soutěžního kola byl také velmi zajímavý workshop, který si pro nás připravila Zuzana Zamborská. Workshop byl zaměřen na téma Entrepreneurship & Leadership a my doufáme, že stejně tak jako nám, i našim soutěžícím přinesl inspiraci pro jejich budoucí kroky business životem.

První část se týkala andělského investování, druhá část byla o něco praktičtější a hodila se zejména těm, kteří se v budoucnu chystají naskočit do role podnikatele či leadera.
Děkujeme za skvěle připravený program!

Velké díky patří naší moderátorce Kateřině Linhartové  a koordinátorce soutěže Emě Palenčárové. Mimo jiné i celému HSBC týmu.