Kdo jsme?

 

SKOK je studentský spolek při Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze, jehož cílem je co nejvíce propojit studenty se světem businessu a zvýšit tak jejich uplatnění na trhu práce. Spolek byl založen v roce 2014 studenty magisterského programu Mezinárodní obchod za podpory vedení fakulty, zejména pak doc. Ing. Pavla Hnáta Ph.D. Jedná se o největší studentský klub zaměřený na business, který v současné době na FMV existuje.

Co děláme?

 

Hlavním cílem je propojovat teorii a praxi. Za tímto účelem organizujeme přednášky, workshopy, diskuse, či networkingové akce. Spolupracujeme také na organizaci mezinárodní business soutěže pro středoškoláky High School Business Challenge, spolupodílíme se na tvorbě ročenky Global Competitiveness Report publikovanou Světovým ekonomickým fórem a také si můžete poslechnout naše pravidelné podcasty ve formě rozhovorů se zajímavými osobnostmi ze světa businessu.

Buďte s námi o SKOK napřed!

NAŠE PROJEKTY

Podcasts

Poslechněte si rozhovory se zajímavými osobnostmi v aplikaci Spotify a Apple Podcasts. Absolventi Fakulty mezinárodních vztahů, zástupci byznysu či státních institucí sdílejí své poznatky a zkušenosti o fungování podniku, stážích a pracovních příležitostech. Vyprávěním o své kariérní cestě napříč světem byznysu přináší inspiraci pro ty studenty, kteří chtějí mít v životě náSKOK.

Business Cocktail

Každosemestrální večerní událost založena na principu speed-networkingu s názvem Business Cocktail zprostředkovává setkání studentů nejen s manažery ze světových firem a start-upů, ale i se zástupci bank či státní sféry, kteří sdílí své zkušenosti a zážitky z kariérního života.

Global Competitiveness Report

Podílíme se na tvorbě GCR ročenky, kterou vydává Světové ekonomické fórum. V rámci této spolupráce kontaktujeme vybrané české manažery a podílíme se na sběru dat, jež jsou součástí podkladů ročenky. Součástí celého procesu je i návštěva firem a osobní setkání s top-managery.

VÍCE PROJEKTŮ

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Ohlédnutí za Business Cocktailem

Pojďme si připomenout náš patnáctý Business Cocktail, který se konal 23. dubna. Chtěli bychom vyjádřit obrovské díky všem devíti hostům, kteří přijali naši pozvánku na akci, kde nám s radostí sdělili své zkušenosti a inspirativní životní příběhy. Eva Húsková – Ředitelka Odboru komunikace o evropských záležitostech, Úřad vlády České republiky Eva Telecka – Výkonná ředitelka, […]

Business Cocktail – 15. ročník

S velkou radostí Vás zveme na již patnáctý ročník naší věhlasné akce Business Cocktail, která proběhne 23. dubna v 18:00 v Akademickém klubu VŠE. Můžete se těšit na osobní setkání s významnými osobnostmi z podnikatelského prostředí, se kterými budete moct během večera navázat kontakty a vést poutavé diskuze o novinkách a trendech ze světa obchodu. […]

Flashback to Business Cocktail: English Edition

Návrat k našemu prvnímu Business Cocktail: English Edition, který proběhl 21. března! Jsme velice rádi, že můžeme propojovat studenty, tentokrát i zahraniční, a poskytnout jim příležitost se setkat s významnými lidmi z různých oblastí businessu. Rádi bychom poděkovali všem pěti hostům, kteří přijali naše pozvání a věnovali svůj drahocenný čas, aby s námi sdíleli své […]

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

ČLENOVÉ

Zobrazit všechny členy

PARTNEŘI