Přednášky

Automatizovaný reporting

Poslední akcí semestru byl workshop na téma automatizovaného reportingu!

Problematikou nás provedl absolvent Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze Jiří Köhler, který nás mimo jiné seznámil s portálem, který společnost v čele s ním vyvíjí a pomohl by studentům, ale i široké veřejnosti s čtením a prací dat v Power BI, která je momentálně hojně používaná mnoha firmami pro zpracování HR dat.

Správná práce s daty je v oblasti HR opravdu velmi důležitá a její význam neustále roste. Proto pro nás bylo velkým přínosem se s něčím takovým seznámit na vlastní oči a pokusit se celý princip hlouběji pochopit.

Odkaz na portál:
https://lnkd.in/eTDtyRa9

Tímto děkujeme Karolíně Štěpánkové za celosemestrální spolupráci a podporu Grant Thornton CZ.

Velké díky patří všem studentům, kteří nás podpořili svou účastí na našich akcích! Už teď se ale těšíme na další společná setkání v příštím akademickém roce.