HSBC

NÁRODNÍ KOLO High School Business Challenge

Posted on

O víkendu 28. a 29. 5. se uskutečnilo národní kolo námi pořádané soutěže High School Business Challenge.

I tentokrát všechny zúčastněné týmy bojovaly ze všech sil, vítězem však může být jen jeden!
Děkujeme tedy všem účastníkům a blahopřejeme týmu Tripple Threat k postupu na mezinárodní finále do Varšavy.

Součástí tohoto soutěžního kola byl také velmi zajímavý workshop, který si pro nás připravila Zuzana Zamborská. Workshop byl zaměřen na téma Entrepreneurship & Leadership a my doufáme, že stejně tak jako nám, i našim soutěžícím přinesl inspiraci pro jejich budoucí kroky business životem.

První část se týkala andělského investování, druhá část byla o něco praktičtější a hodila se zejména těm, kteří se v budoucnu chystají naskočit do role podnikatele či leadera.
Děkujeme za skvěle připravený program!

Velké díky patří naší moderátorce Kateřině Linhartové  a koordinátorce soutěže Emě Palenčárové. Mimo jiné i celému HSBC týmu.

HSBC

2. kolo soutěže High School Business Challenge

Posted on

O víkendu 8. - 10. dubna se uskutečnilo regionální kolo 2. mezinárodního ročníku High School Business Challenge největší business soutěže svého druhu ve střední a východní Evropě.

Regionálního kola se zúčastnilo 5 týmů z každého ze tří českých regionů (Praha, Brno, Ostrava). Jejich úkolem bylo vyřešit případovou studii z oblasti businessu a následně prezentovat svou práci před odbornou porotou.

Mockrát děkujeme všem soutěžícím, kteří se do řešení pustili s takovou vervou a předvedli skvělé výkony!

A kdo hodnotil jednotlivá zpracování případové studie? Byli jimi kromě pedagogů FMV VŠE, kteří jsou opravdovými odborníky v oboru, také absolventi univerzity a její studenti.

Tímto bychom chtěli všem porotcům velice poděkovat! Moc si vaší ochoty vážíme.

Doc. Ing. Přemysl Průša, Ph. D – docent na Katedře obchodního podnikání a komerčních komunikací
Ing. Iveta Černá, Ph. D - vyučující na katedře Mezinárodního podnikání
Ing. Jitka Volfová, Ph. D. – garantka kurzů zaměřených na problematiku obchodování s Čínou
Ing. Jan Karas - Senior Consulant v EY
Ing. Petra Sojková která pracuje již 5 let ve společnosti Škoda auto a.s.
Ing. Lukáš Bartoň
Ing. Michaela Stránská z Direct People, která během studia na VŠE stála u zrodu univerzitního carsharingu Uniqway.
Ing. Dominik Proch - student doktorského studia se zaměřením na makroekonomický vývoj Indie a Číny
Bc. Zbyněk Čáp - student magisterského studia oboru Mezinárodní obchod a bývalý člen studentského spolku SKOK

Spolu s nimi v porotě zasedli i současní členové našeho spolku. Mezi nimi Kateřina Linhartová - koordinátorka logistického týmu soutěže HSBC pro ČR. Dále studentka magisterského programu Mezinárodní obchod Bc. Aleksandra Parshina a Ema Mária Palenčárová, jež zastává roli koordinátorky soutěže pro Českou republiku.

Kromě samotné náplně soutěžních dní měli všichni zúčastnění možnost na sobě zapracovat a obohatit se díky workshopu na téma “Co rozhoduje o úspěchu ve světě sportu a businessu”, v jehož hlavní roli byl Jiří Kastner. Velice děkujeme za workshop a inspirativní myšlenky!

Tímto bychom velice chtěli poděkovat všem porotcům!

Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na národní kolo!