Business Training

Workshop – Assesment centrum

14. října 2021 jsmě měli možnost být součástí dalšího workshopu. Tentokrát se jednalo o cvičné Assessment centrum, na kterém jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli, kudy by mohla jednoho dne vést cesta do naší vysněné firmy. 
Role recruiterů zastávali Adéla Komendová (Talent Acquisition Partner ve firmě Johnson & Johnson) a Vít Cupal (Global Business Controller ve společnosti Siemens). 
A co nám účast na workshopu přinesla? 
V první řadě jsme se dozvěděli spoustu hodnotných informací o tom, co to vlastně Assessment centrum je a jakým způsobem může ve firmách probíhat. Díky interaktivním úkolům jsme měli možnost si otestovat své vlastní schopnosti a dovednosti a udělat si představu o tom, jak zlepšit své vlastní vystupování a na kterých vlastnostech pracovat. 
Vyzkoušeli jsme si několik úkolů v týmech i jednotlivě, poodhalili tak lépe své silné i slabé stránky a v neposlední řadě jsme si užili skvělý večer s ostatními členy spolku. 
Mnohokrát děkujeme za možnost se workshopu zúčastnit a také za všechny nově nabyté zkušenosti!