Aktivity klubu

Návštěva v OECD

Jak jsme vyrazili do Paříže...

Díky naší fakultě Fakulta mezinárodních vztahů VŠE jsme měli jedinečnou příležitost strávit 3 programem nabité dny v OECD - OCDE a při SM ČR při OECD v Paříži!

🔎 Co vše bylo na naší agendě?

✅ Hospodářska politika (EPC, EDRC), fiskál, monetární pol., finanční trhy (CMF), produktivita, bilaterální projekty ČR s Otou Melcherem
✅ Obecná prezentace o OECD v podání zástupců PAC + prohlídka Chateau de la Mouette s Phyllis Flick
✅ Prezentace HRM o možnostech stáží a práce v OECD
✅ Setkání s diplomaty SM Paříž - představení práce SM v oblasti daní / energetiky / mezinárodního obchodu
✅ Setkání s českými zaměstnanci OECD
✅ Setkání se stálým představitelem České republiky při OECD

Pro nás všechny SKOKany byl takto strávený čas s kapacitami ve svých oborech neskutečně obohacující.