Business Training

Workshop 4Elements v Ernst & Young

V úterý 25. ledna 2022 jsme se zúčastnili dalšího zajímavého workshopu, jímž nás provedla Renata Fuksová ze společnosti Ernst & Young. 
Jednalo se o workshop na téma 4Elements. Tato typologie osobnosti podle 4 živlů představuje srozumitelný a snadno uchopitelný způsob pochopení jednotlivých povahových rysů. 
Do této problematiky jsme měli možnost v průběhu tříhodinového workshopu nahlédnout a dozvědět se něco nejen o sobě, ale i o svých kolezích. Analyzovali jsme své silné a slabé stránky v jednotlivých oblastech, a nakonec jsme odešli i s konkrétními doporučeními pro další osobnostní rozvoj. 
Kromě zajímavých zjištění může takový workshop napomoci i lepší spolupráci v celém týmu, což se bude v nadcházejícím semestru určitě hodit! 
Mockrát děkujeme paní Renatě za skvělé dopoledne, které bylo nabito pozitivní energií. 
Díky patří i prezidentce SKOKu Haně Podlesné za organizaci akce.