High School Business Challenge

Národní kolo HSBC

O víkendu 17. a 18. dubna 2021 se uskutečnilo národní kolo High School Business Challenge. Národního kola se zúčastnilo 5 nejlepších týmů z České republiky, jejichž úkolem bylo vyřešit dvě případové studie, zaměřené na analýzu dat a jejich aplikaci na konkrétní situaci. 
Do mezinárodního kola postoupil tým Vygrachanci, kteří Českou Republiku reprezentovali na mezinárodním kole High School Business Challenge, jenž se uskutečnilo ve Varšavě  v červnu 2021. 
Chtěli bychom také tímto poděkovat porotě, která se zhostila nelehkého úkolu, a to vybrání vítěze: pan Ing. Lukáš Krupka, pan doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D., pan doc. Ing. Přemysl Průša, Ph. D a pan Ing. Dominik Proch. 
Velice nás těší, že všichni soutěžící byli do řešení tak zapáleni. Vítězům velmi gratulujeme a přejeme hodně štěstí v mezinárodním kole!