Business Cocktail

Flashback to Business Cocktail: English Edition

Flashback k našemu prvnímu Business Cocktailu v angličtině

Návrat k našemu prvnímu Business Cocktail: English Edition, který proběhl 21. března!

Jsme velice rádi, že můžeme propojovat studenty, tentokrát i zahraniční, a poskytnout jim příležitost se setkat s významnými lidmi z různých oblastí businessu.

Rádi bychom poděkovali všem pěti hostům, kteří přijali naše pozvání a věnovali svůj drahocenný čas, aby s námi sdíleli své inspirativní příběhy.

Díky speed-networking jsme měli jedinečnou možnost nahlédnout do profesí našich hostů, a získat tak mnoho zajímavých poznatků. Těší nás, že jsme mohli uspořádat panelovou diskuzi, která přinesla další rozměr našemu Business Cocktailu.

Děkujeme i všem, kteří se večera zúčastnili a přispěli k jeho úspěchu.

ENG

Flashback to our first Business Cocktail: English Edition, held on March 21st!

We are delighted to be able to connect students, this time also international ones, and provide them with an opportunity to meet prominent individuals from various business fields.

We would like to extend our gratitude to all five guests who accepted our invitation and devoted their valuable time to sharing their inspiring stories with us.

Thanks to speed-networking, we had a unique opportunity to gain insights into the professions of our guests and acquire many intriguing pieces of knowledge. We are also pleased that we could organize a panel discussion, which added another dimension to our Business Cocktail.

We want to extend our appreciation to all the participants who joined the event and helped make it a success.

Huge thanks also go to the organizers Sára Pařilová, Pavla Bačinová, Lucie Pokorná, Kateřina Valečková, Frantisek Majer, Yevhenii Bezukladnikov, Nadia T., to the entire marketing team Phuong Thao Nguyen, Anna Suchanova, Eliška Janovská, Anna Murasová, and to the wonderful moderator Klára Toupaliková for their outstanding contributions.