Podcasts

Poslechněte si rozhovory se zajímavými osobnostmi v aplikaci Spotify a Apple Podcasts. Absolventi Fakulty mezinárodních vztahů, zástupci byznysu či státních institucí sdílejí své poznatky a zkušenosti o fungování podniku, stážích a pracovních příležitostech. Vyprávěním o své kariérní cestě napříč světem byznysu přináší inspiraci pro ty studenty, kteří chtějí mít v životě náSKOK.

Business Cocktail

Každosemestrální večerní událost založena na principu speed-networkingu s názvem Business Cocktail zprostředkovává setkání studentů nejen s manažery ze světových firem a start-upů, ale i se zástupci bank či státní sféry, kteří sdílí své zkušenosti a zážitky z kariérního života.

Global Competitiveness Report

Podílíme se na tvorbě GCR ročenky, kterou vydává Světové ekonomické fórum. V rámci této spolupráce kontaktujeme vybrané české manažery a podílíme se na sběru dat, jež jsou součástí podkladů ročenky. Součástí celého procesu je i návštěva firem a osobní setkání s top-managery.

Workshopy

Na workshopech vedených odborníky z řady oblastí – od personalistiky po consulting – mohou studenti zapracovat na svých soft i hard skills. Řešení case studies, cvičné pohovory nebo prezentace, s tím vším se účastníci těchto akcí setkávají. Získané znalosti potom zúročí v práci i na půdě školy.

Přednášky

O své pohledy na aktuální problémy se v rámci přednášek, které často organizujeme s dalšími partnery, se studenty dělí přední čeští odborníci. Spektrum témat bývá opravdu široké, od světových trendů v inovacích přes otázky týkající se EU až po novinky ze světa investic. Na své si tak přijde nejen student Mezinárodního obchodu. Nechybí ani přednášky studentů pro studenty, například na téma zahraničních stáží.

HSBC

High School Business Challenge je největší mezinárodní soutěž svého druhu, zaměřená na aplikaci teoretických znalostí v oblasti businessu do praxe. V roce 2021 získal 7. ročník soutěže mezinárodní nádech a zúčastnili se jej žáci ze všech zemí Visegradské čtyřky. Je pro nás velkou ctí, že jsme mohli být u této expanze! Projekt takovýchto rozměrů pro nás znamená vstup na mezinárodní půdu, díky kterému se nám otvírají nové příležitosti!