Ze světa

WTO poprvé od svého vzniku přichází s dohodou upravující pravidla obchodu

WTO-Russia.blueVe čtvrtek 27. listopadu se v sídle Světové obchodní organizace (WTO) podařilo členským státům dohodnout na reformě obchodních pravidel. Je to první dohoda svého druhu, kterou se podařilo vyjednat členským státům od vzniku samotné organizace v roce 1995. Touto klíčovou událostí se po několika měsíčním zablokování práce v organizaci opět otvírají dveře pro nová vyjednávání.

Dohoda byla sjednána již v roce 2013 na ostrově Bali v Indonésii. Nicméně proti jejímu konečnému schválení v červenci vystoupila Indie, jelikož se obávala dopadu sjednaných pravidel na její potravinový program pro chudé zemědělce a domácnosti. Po čtyřech měsících se teprve v posledních týdnech podařilo nalézt společnou řeč díky úsilí Indie a Spojených států dosáhnout kompromisu.

160 členských státu přijalo 3 klíčová rozhodnutí. Prvním z nich bylo objasnění rozhodnutí z konference na Bali týkající se veřejného skladování z důvodů potravinového zabezpečení. Dále členské státy přijaly Protokol, který začlení Dohodu o usnadňování obchodu do systému dohod WTO a také se zavázaly k okamžitému obnovení práce, ke konstruktivnímu zapojení všech členů na implementaci ministerských rozhodnutí z Bali, včetně přípravy jasně definovaného pracovního programu.

„Jsme zpátky ve hře“, komentoval úspěch generální ředitel WTO Azavêdo. Znamená to, že všechna témata jako usnadnění obchodu, veřejné skladování, otázky týkající se nejméně rozvinutých zemí, zemědělství a rozvoje jsou opět na programu WTO.

Podle odhadu WTO zvýší dohoda hodnotu světového obchodu o bilion dolarů a významně přispěje k tvorbě pracovních míst. V neposlední řadě značně usnadní zapojení nejméně rozvinutých zemí do mezinárodního obchodu.

Čerstvé informace z prostředí WTO nám přinesla členka klubu SKOK Markéta Vlčková, která je momentálně na stáži Stálé Misi České republiky při Úřadovně OSN a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě se zaměřením na ekonomický úsek, především ve Světové obchodní organizaci (WTO) a Světové organizaci duševního vlastnictví (WIPO). Rozhovor s ní přináší web Fakulty mezinárodních vztahů, pro odkaz klikejte zde.