Global Competitiveness Report

WEF vítá zapojení našeho klubu do přípravy Global Competitiveness Report i letos!

wef-22Během minulého týdne proběhla na půdě Světového ekonomického fóra (WEF) v Ženevě z pohledu naší Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze velmi důležitá jednání. Zúčastnil se jich náš proděkan pro pedagogiku, doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. Výsledky jednání budou zajímat jistě nejen členy klubu SKOK, ale i všechny ostatní studenty naší fakulty.

Skvělou zprávou je, že naše fakulta patří nyní k jednomu ze tří členů partnerství WEF v ČR. I díky účasti našeho klubu na loňském průběhu přípravy studie konkurenceschopnosti (Global Competitiveness Report) uvítalo WEF angažovanost našeho klubu. Proto budete moci sledovat, jak celý průběh přípravy dotazníku, sběru dat a popularizace analýzy bude probíhat.

Minulý rok jsme byli zaškoleni za asistenty manažerům pro vyplňování dotazníku pro report. Vybraní členové klubu potom pomáhali i při analýze dat a organizaci konference Konkurenceschopnost 2015, které se zúčastnili samotní představitelé Světového ekonomického fóra, a jejím hlavním cílem byla popularizace této zprávy konkurenceschopnosti v České republice.

Tento rok se nově budeme podílet už i na samotném překladu české verze dotazníku. Pro náš klub je tento fakt velkým posunem vpřed. Již dnes pracujeme na tom, aby překlad do češtiny byl mnohem srozumitelnější a jednoznačnější, než tomu bylo v minulých letech. O spolupráci velmi stojíme a vážíme si jí. O dalším průběhu příprav vás budeme informovat.