Aktivity klubu

SKOK připravil pro studenty FMV sérii stáží v spolupráci s Asociací exportérů!

Studentský klub obchodu a konkurenceschopnosti, který si mimo jiné dává za cíl efektivně propojovat studium na Fakultě mezinárodních vztahů s byznysem, se nově podílí na organizování výběrových řízení na stáže, které se studentům uznávají do studia jako odborná praxe, za kterou je možné získat kredity. O nabídkách stáží jsou studenti informováni prostřednictvím webu FMV a facebookových stránek klubu SKOK.