Partneři

Fakulta mezinárodních vztahů, VŠE
Bez podpory Fakulty mezinárodních vztahů by studentský klub SKOK nikdy nemohl vzniknout. Na půdě školy se konají téměř všechny naše akce.

Obrovské poděkování našeho klubu patří panu proděkanovi pro pedagogickou činnost doc. Ing. Pavlovi Hnátovi, Ph.D. Právě pan proděkan vytvoření klubu inicioval, když potřeboval studenty na pomoc s vyplňováním dotazníků pro manažery pro ročenku konkurenceschopnosti Global Competitiveness Report. Pan proděkan klubu pomáhá se všemi realizovanými projekty.


Česká spořitelna
Česká spořitelna podporuje SKOK v rámci Grantu rektora VŠE. V roce 2015 byl podpořen sběr dat pro Světovou ročenku konkurenceschopnosti, organizovaný FMV ve spolupráci se Světovým ekonomickým fórem.