Medailonky

Medailonek Kristína

Kika
Kristína Chlebáková – tým Business Cocktail

Súčasťou SKOKu som od môjho druhého semestra a momentálne som teamleaderkou Business Cocktail tímu, v ktorom zároveň organizujeme aj Junior Business Cocktail. O spolku som prvý krát počula ešte pred začiatkom prvého ročníka na fakultnom zoznamováku a už vtedy ma nadchla aktivita študentov, ktorí chcú robiť niečo naviac. Neskôr, v rámci mentoring programu, som spoznala množstvo skvelých ľudí a takmer všetci z nich, vrátane mojej mentorky, boli členmi SKOKu –  títo úžasní ľudia boli mojou prvou motiváciou sa do SKOKu prihlásiť. Vďaka členstvu si viac uvedomujem aké dôležité je myslieť do budúcna a pracovať na vlastnej konkurencieschopnosti. A čo mi SKOK dal? Okrem toho, že som mohla spoznať úžasných ľudí, mám v rámci aktivít môjho tímu skúsenosti s organizovaním akcií a komunikujem s ľuďmi na      pozíciách, o akých sa mi pred vysoko školou ani nesnívalo. A to som len druháčka 😊”