Business Cocktail

Business Cocktail úspěšně potřetí

Studentský klub obchodu a konkurenceschopnosti znovu zprostředkoval studentům opravdový náskok! Na půdě VŠE v Praze se totiž uskutečnil již třetí Business Cocktail se znalými manažery. Tato akce umožnila nejen studentům Fakulty mezinárodních vztahů navázat cenné kontakty a dozvědět se napřímo z praxe reálné informace z business světa.

Business Cocktail 30720778783_d05cbe03a3_kse tradičně nesl v duchu networkingu a nechyběl ani formát střídání studentů u jednotlivých stolů s váženými hosty. Tak měli studenti zaručeno, že mohou během večera potkat všechny manažery z praxe a dozvědět se více z každé oblasti. Kromě řízeného programu, kdy studenti měli možnost pokládat hostům vlastní otázky na dané téma, nabízela studentům druhá polovina programu řešení case study.

Studenti měli možnost se setkat s předními manažery společností z různých odvětví. Své zkušenosti sdílel Petr Mašek, který pracuje v České Spořitelně věrně již 15 let a v současné době se věnuje řízení strategických inovací ve firmě. Pozvání na networkingový večer neodmítl ani Jaroslav Chvojka, CEO společnosti LINET, která se také na trhu se zdravotnickými lůžky prosadila hlavně díky rozsáhlým inovacím. Oba tito pánové přinesli do konverzace velmi praktický pohled na svět businessu a jeho fungování, pohybují se totiž ve svém oboru již řadu let.

Studentům Mezinárodních vztahů bylo nabídnuto také několik témat pokrývajících práci v zahraničí nebo v mezinárodním týmu. Na tuto problematiku byli pozváni především dva hosté, a to Jitka Carolin z firmy Mondelez, která již několik let žije v Dubaji, kde zastává funkci ředitelky nákupu pro východní Evropu, Střední východ a Afriku, a také Market Development Director z firmy L´Oréal, pan Laszlo Szabo. Ten jako jediný nečesky mluvící manažer mohl studentům přiblížit, co pro něj osobně znamená říz31491886506_75f08ac938_kení lokálního českého týmu zde v Praze. Pan Lazslo nasdílel se studenty své zážitky s prací v centrále v Paříži a porovnal rozdílné chování a hodnoty ve francouzské, české a rodné maďarské kultuře.

Vysoká škola ekonomická přivítala zpět rovněž dva své nedávné absolventy, kteří se mohou pyšnit úspěšným startem své business kariéry. Hosty byli Miloš Lokajíček, Delivery manager z firmy Suitest, který je ještě stále aktivní ve studentském spolku Unie Studentů, a také Stanislav Zezulka z firmy Ernst & Young. Jako zástupce akademické sféry se Business Cocktailu tento semestr zúčastnil proděkan Fakulty mezinárodních vztahů doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. Všichni tři hosté se jednomyslně shodli na tom, že být aktivní již při škole, se při hledání povolání vyplácí.

Studenti i hosté strávili příjemný večer v akademickém klubu VŠE a prodiskutovali témata z business prostředí i každodenní praxe v obchodní a pracovní sféře. Dozvěděli se, jak si zajistit osobní work – life balance, jak nastartovat kariéru nebo práci v zahraničí.

31158658020_c1c920de3f_k

Večer se velmi vydařil a my se můžeme těšit na příští semestr, kdy tuto úspěšnou akci znovu zopakujeme a nabídneme dalším studentům dostat díky Business Cocktailu náskok! A protože všichni účastníci velmi uvítali mezinárodní charakter akce, tentokrát se budeme snažit nabídnout studentům širší portfolio zahraničních manažerů. Skočte do toho s námi!