Stáž na diplomatické misi v Ženevě

V zimním semestru 2014 jsem se zúčastnila odborné stáže na Stálé misi ČR při úřadovně OSN a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě. Pracovala jsem na ekonomickém úseku a byla zapojena do aktivit WIPO a částečně WTO. Jelikož byla ČR pro rok 2014 koordinátorem skupiny CEBS (Central European and Baltic States), byla pracovní agenda ekonomického úseku Mise poměrně náročná a já jako stážistka jsem měla možnost zapojit se do různých aktivit.MARKET

Podílela jsem se na přípravě statementů a podkladů pro jednání a zasedání, což obnášelo vyhledávání informací a studium témat související s ochranou práv duševního vlastnictví. Také jsem pomáhala s administrativou, emailovou i telefonickou komunikací s ostatními misemi a v neposlední řadě se účastnila všech druhů zasedání (zasedání v plénu, neformální konzultace, koordinace jednotlivých skupin zemí, koordinace Evropské Unie apod.), ze kterých jsem pak reportovala. Přínos stáže byl obrovský a přispěl k mému pracovnímu i osobnímu rozvoji. Stáž bych doporučila všem, kteří mají zájem se učit nové věci a chtějí se posunout o krok dál.

Markéta Vlčková