Studijní pobyt v Kanadě

Zimní semestr 2015 jsem strávila v Kingstonu v Kanadě, kde jsem studovala MBA program na Smith School of Business. Zpětně tento pobyt hodnotím jako jednu z největších zkušeností, jak studijních, tak osobních. Studium MBA programu na Queen´s University, pod kterou Smith Scho12714066_10201346045608907_199ol of Business patří, jsem si vybrala hned z několika důvodů. Chtěla jsem zažít studium v USA nebo v Kanadě a získat tak nový rozhled. Většina amerických a kanadských univerzit, které byly ve výběru škol, však nabízela pouze studium bakalářské. Výběr se mi tak velice rychle zúžil na dva MBA programy. Smith School of Business mě přilákala díky svému zaměření na týmovou spolupráci, řešení business solutions a celkové přípravě na práci v consultingu. Také má výbornou reputaci, tradičně je tento program hodnocen jako jeden ze dvou nejlepších full-time MBA programů v Kanadě.

Všechny kurzy byly velmi praktické a simulovaly reálné pracovní prostředí. Velkou výhodou bylo, že my jako výměnní studenti jsme byli zahrnuti do celého MBA studia. To znamená, že jsme měli všechny kurzy společně s full-time studenty, byli začleněni do jejich týmů, jezdili s nimi na výlety a účastnili se nejrůznějších networkingových a vzdělávacích akcí. Jednou z největších událostí, organizovanou MBA studenty byl Innovation Summit, který je již sedmým rokem velkou událostí hostující kreativní osobnosti a firmy, které jsou lídry v oblasti inovací. Mezi vystupujícími firmami byly například Google, General Motors, P&G, IBM nebo Ernst and Young. Vyvrcholením summitu byla Case 12754839_10201346045728910_714Competition pořádaná start-upem Grafoid, který je zaměřen na výzkum, vývoj a komerční využití grafenu, což je nejpevnější materiál na světě. Já jsem měla tu jedinečnou možnost se této soutěže zúčastnit a spolu s dalšími třemi studenty z jiných partnerských univerzit se nám podařilo jako jedinému týmu zahraničních studentů tuto soutěž vyhrát. Nejenomže náš tým obdržel velmi zajímavou finanční odměnu, ale také jsme získali spoustu kontaktů na světově známé firmy. Díky účasti v této soutěži jsem měla možnost podívat se například do Googlu v Torontu.

12736355_10201346045568906_1692431531_nKromě studijních aktivit, nabízí Queen´s University možnosti realizovat se v nejrůznějších sportovních klubech, fitcentru, bazénu apod. Já jsem se zapojila do Dance Clubu a Yoga Clubu a díky tomu zažila naplno studijní atmosféru v Kanadě. Navíc Kingston je jako stvořen pro studenty. V podstatě celé město žije univerzitou a téměř každý den je možnost zúčastnit se nějaké aktivity nebo akce. Navíc není problém sehnat ubytování blízko kampusu a být tak součástí celé komunity. Výhodou je také jeho strategická poloha mezi Torontem, Montrealem a Ottawou, což velmi usnadňuje cestování.

Pokud bych se měla znovu rozhodnout, neváhala bych ani minutu a zvolila bych stejnou volbu. Na Queen´s se dá ze studijního pobytu vytěžit maximum.

 Markéta Vlčková