Můj čínský semestr

我来介绍一下。 我叫Petra。 我二十三岁。 我是捷克人。 我现在学习汉语在中国,在南昌大学。 我来中国2015年,3月。我住留学生宿舍里和我的朋友们。 我想一点我的国和我的家。

V únoru 2015 jsem odjela do Číny strávit v jihovýchodním Nanchang svoji zahraniční zkušenost, která se stala neoddělitelnou součástí studia na VŠE. Odjížděla jsem s úmyslem pochopit čínskou kulturu a společnost a se slovy, že se nebudu v žádném případě pouštět do studia čínštiny, jelikož je nemožné se tento jazyk naučit při studiu ekonomie.

Vracím se s částečným pochopením kultury a společnosti, která ze strany Evropana vyžaduje velkou dávku tolerance a se slušnými základy čínštiny, které mi dovolují poradit si v základních každodenních situacích.

Čína mě toho naučila hodně. Na vlastní kůži v každém aspektu života pochopíte, co znamená PETAstatus rozvojová země, že to není jen intervalová definice podle WB. Naučíte se dělat věci v předstihu, protože spoléhat se na poslední moment se nevyplácí – nikdy nevíte, co přestane fungovat. Uvidíte, že společnost může být vybudována na jiných principech. Narazíte na obrovské regionální rozdíly, o kterých se nám v EU může jen zdát. I Čína sama vám dá velkou lekci, věřte mi. Naše znalosti o ní nejsou velké. Bude vás překvapovat na každém kroku, ať už pozitivně či negativně. Když budete chtít, můžete si odvést s sebou zpět opravdu hodně.

Ale především vás naučí, abyste nikdy neříkali nikdy! Protože jestli ji chcete pochopit, bez alespoň minimálních základů čínštiny budete mít těžký boj. Mezi používáním základních frází a čínských slov v rozhovoru a otevřeností Číňanů je snad téměř přímá úměrnost.

Petra Sojková