Erasmus v Německu

Pro svůj zahraniční pobyt v rámci magisterského studia jsem se rozhodl pro Německo. Když se pak mezi nabízenými městy vyskytl Pasov, neváhal jsem a pro letní semestr jsem si zvolil právě tohle bavorské městečko. Nejdůležitější pro mne při rozhodování bylo, abych své zkušenosti ze zahraničí mohl později využít, což se mi doufám podaří. Nabídka pracovních stáží a trainee programů je v Bavorsku vcelku bohatá.

Proč zrovna Pasov?

Pasov je univerzitní město se vším, co si pod tím člověk dovede představit. Navíc disponuje jedním s nejhezčích a nejmodernějších kampusů v Německu vůbec. Rovněž ekonomická fakulta je na velmi vysoké úrovni, v porovnání s ostatními univerzitami nejen v rámci spolkového státu.

V čem vidím největší rozdíly oproti studiu na VŠE?

Styl výuky i jeho obsah je srovnatelný s tím, co znám z VŠE. Rozdíl vidím v přístupu studentů. IVOTím, že je centrem všeho dění v Pasově univerzita, tráví studenti i spoustu volného času plánováním společných aktivit. Téměř každý je členem nějaké studentské organizace, uskupení, či studentské strany. Studenty zajímá aktuální dění, což uvedu třeba na příkladu, kdy tu byly v roce 2013 velké povodně. I díky rychlé organizaci studentů se město podařilo velmi rychle a relativně „levně“ dát znovu do pořádku. Dalším příkladem je aktuální problém v podobě velkého počtu imigrantů z Afriky, kteří usilují o své místo v Německu. Studenti se snaží pomoci najít východisko pro Pasov formou různých událostí, které organizují. Snaží se nejen přihlížet, ale chtějí být součástí řešení.

Nemohl bych opomenout německou důslednost, která není pouhou frází, ale je v lidech zakořeněna. Velmi důležitá je pro Němce dochvilnost.

Ivo Cerman