Global Competitiveness Report

Podílíme se na tvorbě ročenky Global Competitiveness Report, kterou vydává Světové ekonomické fórum. V rámci této spolupráce kontaktujeme vybrané české manažery s nabídkou účasti na tomto výzkumu a poté jim, v případě zájmu, asistujeme při vyplňování dotazníku, který je jedním z podkladů ročenky. Členové klubu tak navštíví řadu firem a zjistí, jaký názor má jejich management na stávající pozici ČR ve světě.

Business Training

Na workshopech vedených odborníky z řady oblastí – od personalistiky po consulting – mohou studenti zapracovat na svých soft i hard skills. Řešení case studies, cvičné pohovory nebo prezentace, s tím vším se účastníci Business Trainingů setkávají. Získané znalosti potom zúročí v práci i na půdě školy.

Business Cocktail

Kontakty hýbou světem, a tak se studenti v rámci networkingového večera s názvem Business Cocktail mohou každý semestr setkat se zkušenými manažery ze světových firem či start-upů, ale i zástupci bank nebo státní sféry. Hlavním cílem události je propojit studenty s lidmi z praxe tak, aby měli jasnější představu o tom, jak funguje byznys za zdmi školy a neformálně prodiskutovali kariérní témata.

Studentské debaty

V rámci studentských debat mají studenti příležitost zlepšit své soft skills. Umění argumentovat, obhájit svůj i cizí názor, orientovat se v aktuálním dění, to jsou dovednosti, které se hodí nejen v byznysu. Debaty se zároveň odehrávají jak na půdě školy, tak i na ambasádách, kde mohou studenti diskutovat palčivá témata přímo se zahraničními diplomaty.

Přednášky

O své pohledy na aktuální problémy se v rámci přednášek, které často organizujeme s dalšími partnery, se studenty dělí přední čeští odborníci. Spektrum témat bývá opravdu široké, od světových trendů v inovacích přes otázky týkající se EU až po novinky ze světa investic. Na své si tak přijde nejen student Mezinárodního obchodu. Nechybí ani přednášky studentů pro studenty, například na téma zahraničních stáží.

Junior Business Cocktail

Od roku 2016 pravidelně pořádáme akci s názvem Junior Business Cocktail, která je obdobou úspěšného Business Cocktailu. JBC je primárně určený studentům prvního a druhého ročníku oboru Mezinárodní obchod na Fakultě mezinárodních vztahů a snaží se touto cestou propojit mladší studenty a studenty magisterských programů na FMV.