Global Competitiveness Report

Studentský klub SKOK se podílí na tvorbě ročenky světové konkurenceschopnosti (Global Competitiveness Report), která vychází pod záštitou Světového ekonomického fóra (World Economic Forum).

Zpráva je obecně uznávána jako jedna z nejkomplexnějších studií porovnávající faktory, které ovlivňují ekonomický růst a konkurenceschopnost zemí. Slouží tak jako zdroj informací o podnikatelském prostředí jednotlivých zemí potenciálním investorům. Ročenka je založena na analýze dotazníkového šetření, prováděného ve 148 zemích světa mezi vrcholnými manažery místních firem. Dále také zohledňuje makroekonomické ukazatele na základě statistických údajů. Jelikož je pro objektivitu dotazníku třeba dbát na zajištění co největšího počtu respondentů, je naším cílem objasnit významnost výsledků ročenky GCR a zvýšit povědomí o tomto projektu. Členové SKOKu působí jako konzultanti při vyplňování dotazníku ve firmách a poskytují radu při případných nejasnostech.

Setkání manažerů firem a členů SKOK asistujících při vyplňování dotazníku:

 

Wikov a Swiss Life Select Komerční banka Ernst&Young Linet