Další

Studentský klub SKOK pořádá kromě pravidelných Investičních a Exportních večerů také řadu dalších akcí, a to ať už mluvíme o sérii přednášek Abeceda pro začínajícího investora nebo například o studenstých debatách a jiných.

SKOK se také pravidelně podílí na tvorbě ročenky konkurenceschopnosti Global Competitiveness Report, kde se iniciuje ve sběru dat pro Světové ekonomické fórum.