Partneři

Fakulta mezinárodních vztahů, VŠE

10703615_10202653875936279_1331114472842512130_n

Bez podpory Fakulty mezinárodních vztahů by studentský klub SKOK nikdy nemohl vzniknout. Na půdě školy se konají téměř všechny naše akce.

Obrovské poděkování našeho klubu patří panu proděkanovi pro pedagogickou činnost doc. Ing. Pavlovi Hnátovi, Ph.D. Právě pan proděkan vytvoření klubu inicioval, když potřeboval studenty na pomoc s vyplňováním dotazníků pro manažery pro ročenku konkurenceschopnosti Global Competitiveness Report. Pan proděkan klubu pomáhá se všemi realizovanými projekty.

Česká spořitelna

ceska_sporitelna_logoČeská spořitelna podporuje SKOK v rámci Grantu rektora VŠE. V roce 2015 byl podpořen sběr dat pro Světovou ročenku konkurenceschopnosti, organizovaný FMV ve spolupráci se Světovým ekonomickým fórem.

 

Investičníweb.cz

72-17354-redakce_1_1Investičníweb.cz je partnerem klubu SKOK již od počátku. Kromě spoluorganizování Investičních večerů na půdě Vysoké škole ekonomické jsme se stali také mediálním partnerem jejich akce Investiční fórum. V zimním semestru 2014/2015 proběhla díky tomuto významnému partnerovi série přednášek Abeceda začínajícího investora.

Za vším stojí česko-kanadský novinář, publicista a konzultant Roman Chlupatý se svým týmem.

Kam na přednášku.cz

logo-squarePartnery webu Kamnaprednasku.cz jsme se stali v září 2014. Na jejich stránkách je možné nalézt pohromadě všechny zajímavé přednášky, semináře a workshopy konané na českých vysokých školách, ale i jiných místech, pořádaných vysokoškolskými kluby a různými organizacemi. 

Na webových stránkách Kamnaprednasku.cz můžete najít pozvánku na Investiční večery a jiné přednášky organizované klubem SKOK.